Hafatra

Feno zava-tsoa izao rehetra izao
Natao mba hanjakan’izaho sy ianao
Kanefa indrisy fa navilin’i Satana
Ka nanjary tompo nangenja antsika tamin’ny lalàna.

Tsia! tsy navelan’i Jeso nandevozina ianao
Novahany ny fatorana, nomeny anao ny fahafahana
Tamin’ny andro nanekena ny Famonjena izay nataony
Fa ny rany hanadio, hanaisotra ny fahotana.

Amin’ny andro hanekena, aza hadinoina, mampahatsiahy
Fa ianao ry Tanora nandrotsahany FANAHY
Fanahy manome hery, manoro làlana, manitsy
Izay manaiky Azy ts’hisy haharombaka mihitsy.

Aza feno tebiteby, aza miahotra, aza kivy
Raha sendra olana, Jeso no finidy
Apetraho Aminy ny zavatra rehetra
Fianarana, fitiavana, fanahiana ts’hisy fetra.

Jeso antsoy, itokio, handrandrao
Fa raha mahandry Azy ianao, hambarako anao?
Ho feno fifaliana, ho sambatra tokoa
Handray ny satro-boninahitra, lova tsy mba mety lo.

Nefa misy adidy kely izay apetrany aminao
Ny FITIAVANY zarao, torio, hambarao
Amin’ny teny, amin’ny asa, amin’ny fitondran-tena
Amin’ny zavatra kinasa, ny sitrapony no kendrena.

RNH, Ambatomitsangana 03/03/1992
Autres articles

Répondre

My Brain Write |
"En lisant, en écrivant" |
thedailyprophet |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | pas d'histoires entre nous
| journal de la guenon du bou...
| meslivrespreferees