Ny katekomena Toky

Teny notsongaina, nofinidy ho anay
Teny manambara ny fikasan’ny Ray
No nomen’ny “MIORENA” ho faneva entinay
TOKY, anio, ampitso, rahatrizay

Tompo ô! Tarihonao ireo tanora vaovao,
Ampianaro hankato ny Teny avy aminao
Dia ilay Teny tonga Nofo, ho famonjena ny fanahy
Izay mandray ka mahatoky, tsy mba manana ahiahy

Ny asa ataony ê! Tsinjovy
Aza avelanao handao izay lalan-tendrinao,
Ka tena mendrika handray ny TOKY izay napetrakao

TOKY amin’ny zavatra rehetra
TOKY manan-tarigetra
TOKY tsy mba mety kivy
Tompo ô! Ireo ilay efa voafidy

Raha sendra ka malaina izany fo, saina
Ianao ry Tompo no Mpamonjy hanaisotra ny laina
Raha tojo ny fakam-panahy
Ny Teninao no hampahatsiahy
F’ianao Jesoa no TOKINAY

Ny Fitiavanao tavela, voazara taminay
Hampiray ny tokinao ao Faravohitra ao
Hahay hitondra tena amin’izay rehetra atao
Ho fampianarana ny hafa, hanarahany ANAO.

RNH, Andravoahangy,  le 20 avril 1989Autres articles

Répondre

My Brain Write |
"En lisant, en écrivant" |
thedailyprophet |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | pas d'histoires entre nous
| journal de la guenon du bou...
| meslivrespreferees