Noely mampiorina finoana

Ity tononkalo ity dia nosoratana manokana ho an’ny SLK (Sampana Lehilahy Kristiana) ao amin’ny FJKM Betela Ambalavao – Madagasikara

Isan-taona dia hankalazaina

Ny Noely, fety manan-daza

Ka n’iza n’iza olona miaina

Dia mifaly, mikorana,

Tonga indray ilay nandrandraina

 

Fa maninona moa io andro io

No malaza aok’izany

Ka ny olona rehetra

Miomana ery handray Azy ety an-tany ?

Ka na akanjo, na sakafo

Hatao miavaka hatrany ?

 

Indraindray tsy hay intsony

Fa nahoana moa aho no miari-tory

Hiandry ny fahatongavan’ny Mpamonjy

Hamonjy an’iza hono ???

 

Androany hambarako anao

Fa ny Krismasy dia fety mitondra vaovao

Satria izaho sy ianao, ny olona rehetra

No miara-mankalaza

Ny nahaterahan’ity zaza

 

Jeso Tompo tonga nofo 

Nanaiky ho tonga zaza

Mba hanova  ny fiainanao

Hiori-paka, ho tonga vaovao.

 

Ka tsy ny ivelany fotsiny

No tiany ho tsara kolokolo

Fa ny aminao rehetra

Vatana sy saina ary indrindra ny Fanahy

No hamboariny, hanahaka ny Ray.

 

Ny fo niova, hanaiky handray

Ilay Fanahy avy amin’ny Ray

No mampiorina indray

Ny Finoana ao anatinao.

 

Ka tsy Noely rendrarendra

Na fizarana vatomamy

Na sakafo be matsiro

Na koa akanjo vaovao ihany.

 

Fa Noely Famonjena

Noely Fanavaozana

Noely mampiorina Finoana

Noely mahatonga anao hiasa

Hanomboka asa vaovao

Ho voninahitry ny Tomponao

Ao an-danitra ao

 

Enga anie tsy handalo foana

‘ty Noelin’ny Finoana

Fa haharitra, hamoa

Hahatonga anao ho tia

 

Satria Andriamanitra Fitiavana

No nanolotra an’i Jeso zaza

Teraka ho Mpampihavana

 

“Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay, Andrian’ny fiadanana.” (Isaia 9:5)

 

R.N.H, Paris, le 13 décembre 2009

 

 Autres articles

Répondre

My Brain Write |
"En lisant, en écrivant" |
thedailyprophet |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | pas d'histoires entre nous
| journal de la guenon du bou...
| meslivrespreferees